Kennis en kunde

“Als ambtelijk secretaris van een OR in de zorg zie ik als relatief buitenstaander hoe het proces van inspraak en invloed verloopt en welke rol Dick hierin vervult. Als onpartijdig adviseur slaagt hij erin om zowel de OR als de bestuurder te laten inzien welk effect hun handelen heeft op de andere partij. Door deze bewustwording kunnen beide partijen bedenken welke stap ze naar elkaar moeten of kunnen zetten om een betere samenwerking te bewerkstelligen.” - Edith Verhulst, OR Amsta

"De trainer verstond duidelijk zijn vak. De door Dick Onvlee gepresenteerde theorie sluit uitstekend aan op de dagelijkse praktijk die je als OR tegenkomt. En overigens niet alleen als OR dus ik heb al dankbaar gebruik gemaakt van één van de gepresenteerde schema’s in een niet-OR-situatie om het probleem van het niet aansluiten van toezichthouders/beslissers inzichtelijk te maken. Het probleem is bekend, maar aan de hand van de heldere schema’s zijn deze ook eenvoudig uit te leggen en daardoor kan er ook actie op ondernomen worden. Het voorstel van de strategische agenda is ook een praktisch toepaspaar punt waar ik zeker met onze OR naar zal gaan kijken. Beide punten lijken mij het belang van de onderneming én de raad te kunnen dienen." - Voorzitter OR van een groot ICT- bedrijf

"Ik heb de workshop gelijkwaardige communicatie met de bestuurder als erg plezierig ervaren. Het voordeel van de kleine groep is dat je sneller door de workshop heen kunt gaan, maar ook bij bepaalde onderwerpen een verdiepingsslag kunt maken. De workshop heeft mij zeker een aantal eye-openers gegeven in het herkennen van gelijkwaardige communicatie, relatietypen enz.. De trainer nam zijn taak hierin serieus en betrok de aanwezigen in het verhaal. Ook erg praktisch doordat een medecursist een casus had waardoor we gelijk konden oefenen. Verder was de trainer Dick Onvlee erg kundig in hoe communicatie met de bestuurder verbetert kan worden. Je merkt dat hij weet waar hij over praat." - Alberto Jansen, Werkplein Drentsche Aa

Meer weten?

Print Friendly, PDF & Email