Coaching

Coaching is een krachtige vorm van begeleiding en training van de OR. Steeds meer ondernemingsraden kiezen voor coaching, al dan niet in combinatie met een of meerdere trainingsdagen per jaar.

Wat zijn dan de voordelen van coaching?

  • Een coaching duurt vaak niet langer dan de OR-vergadering of een dagdeel.
  • Coaching is dus gemakkelijk(er) in te plannen.
  • Tijdens een coaching kan de OR-coach gemakkelijker inspelen op een actueel vraagstuk van de OR. Dit vraagstuk kan inhoudelijk zijn, maar ook betrekking hebben op spanningen in het OR-team of het aanleren van vaardigheden.
  • Een aantal coachingssessies per jaar vergroten het leereffect en dus het leerrendement.

 

Print Friendly, PDF & Email